Kamerový systém

ÚZEMIE OBCE JE NEPRETRŽITE MONITOROVANÉ KAMEROVÝM SYSTÉMOM ZO ZÁZNAMOM.

kamerový systém

A KÖZSÉG TERÜLETE ÁLLANDÓ KAMERA RENDSZER MEGFIGYELÉSE ALATT ÁLL.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak

Aktuálne počasie

dnes, piatok 18. 1. 2019
zatazenosesnezenim 3 °C -6 °C
sobota 19. 1. jasno -2/-12 °C
nedeľa 20. 1. zatazenosesnezenim -1/-8 °C
pondelok 21. 1. zatazenosesnezenim -2/-9 °C

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka obce?

Celkom hlasov:
1184
Hlasovanie začalo:
7. 12. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • hu

Obsah

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Typ: ostatné
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola és Óvoda, Jablonov nad Turňou v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.
A Szádalmási Alapiskola és Óvoda értesíti a szülőket, hogy a SzK Iskolaügyi Minisztériumának 308/2009 -es Óvodákra vonatkozó Rendelete 3 § - nak értelmében várja a kérvényeiket a gyermekek óvodai felvételére a 2018/2019-es évre.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke ZŠ s MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

            Termín vydávania tlačív žiadostí a odovzdania vyplnených žiadostí na predprimárne vzdelávanie je od 2.5.2018 do 18.05.2018 v čase od 9:00 hod – do 14:00 hod. v kancelárii riaditeľky školy.  Tlačivo žiadosti rodičia obdržia v tomto termíne aj u vedúcej učiteľky v MŠ.  Pri odovzdávaní vyplnených žiadostí rodičia si so sebou prinesú občiansky preukaz a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu.  

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:

 • dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku
 • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ale musia mať osvojené hygienické návyky a ak nie je naplnená kapacita MŠ.
 • prednosť majú deti ak ich trvalý pobyt a súčasne aj trvalý pobyt aspoň jedného rodiča je v Jablonov nad Turňou

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka vydá riaditeľka najneskôr do 30.júna 2018.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa je zákonný zástupca povinný predložiť riaditeľke ZŠ s MŠ do 25. mája 2018.  Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti, ak sú v MŠ po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

Žiadam rodičov, aby dodržali termín zápisu, teda odovzdanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

                                                                            Ing. Jolana Peniašková Riaditeľka ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda, Jablonov nad Turňou

 

 

A Szádalmási Alapiskola és Óvoda értesíti a szülőket, hogy a SzK Iskolaügyi Minisztériumának 308/2009 -es Óvodákra vonatkozó  Rendelete 3 § - nak értelmében várja a kérvényeiket a gyermekek óvodai felvételére a 2018/2019-es évre.

A gyerekek óvodai felvétele a gyermek törvényes képviselőjének írásban beadott kérvénye alapján történik, amelyet a Szádalmási Alapiskola és Óvoda igazgatónőjének ad át együtt a gyermekorvos igazolásával a gyermek egészségi állapotát illetően. Ha a gyermeknek speciális oktatási-nevelési szükségletei vannak, a gyermek törvényes képviselője a kérvényhez csatolja az illetékes oktatási-nevelési tanácsadónak a szakvéleményét is.

A formanyomtatványok a gyermekek óvodai beíratására átvehetők és kitöltve átadhatók 2018.5.2-tól 2018.5.18-ig 9:00 órától 14:00 óráig az  iskola igazgatónőjének az irodájában. A formanyomtatványokat ebben az időben az óvoda vezető óvónőjénél is megkaphatják. A kitöltött kérvények átadásához a törvényes képviselő hozza magával a személyi igazolványát és a gyermek anyakönyvi kivonatát is.

Az óvodai oktatásra felvételt nyernek a következő gyerekek:

 • akiknek életkora három és  hat év között van
 • elsőbbsége van a felvételnél az öt éves kort betöltött gyermeknek,
 • szintén elsőbbsége van annak a gyermeknek, akinél a beiskolázás el volt halasztva
 • ugyancsak elsőbbsége van az utólagosan halasztást kapott gyermeknek
 • kivételesen felvehetők az óvodába azok a két éves kort betöltött gyermekek, akiknél már a szobatisztaság nem okoz gondot és az óvodai férőhelyek száma is lehetővé teszi ezt
 • előnyt  élveznek azok a gyerekek akiknek állandó lakhelyük és egyben legalább egyik szülőjének is az állandó lakhelye Szádalmás.

A gyermek óvodai felvételéről szóló határozatot az igazgatónő legkésőbb 2018.6.30-ig kiadja. A gyermek kötelező iskolalátogatásának a halasztásáról szóló határozatot a gyermek törvényes képviselője köteles átadni az iskola és óvoda igazgatónőjének 2018. május 25-ig. Annál a gyermeknél, akinek a kötelező iskolalátogatását utólagosan elhalasztották, a gyermek törvényes képviselője az óvodai felvételi kérvénnyel együtt átadja a halasztást igazoló határozatot és gyermek egészségügyi állapotát igazoló orvosi papírt is.

Ha az óvodai szabad férőhelyek lehetővé teszik, akkor az iskolaév alatt folyamatosan lehet felvenni gyermekeket az óvodába.

Kérem a szülőket, hogy az óvodai beíratkozás időpontját, tehát a kitöltött kérvények leadásának az időpontját tartsák be!

                                                                                                        Ing. Peniaško Jolán                                                                                             A Szádalmási Alapiskola és Óvoda igazgatónője


Vytvorené: 18. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 18. 4. 2018 11:05
Autor: Správce Webu