Kontakty na obec

Kontakty na obec

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Kontakt

Starosta obce:

Ing. SLAVOMÍR  ZUBRICZKY

starostajnt@stonline.sk

 

Adresa:

Obecný úrad Jablonov nad Turňou
049 43 Jablonov nad Turňou

Telefón:
058 / 796 11 08

Zamestnanci:
Henrieta Pásztorová - jablonovnt@stonline.sk                                                                          podateľna, základná administratíva, evidencia obyvateľstva, matrika,


Tímea Angyalová - timea.angyalova@stonline.sk                                                              rozpočtár, účtovník, evidencia majetku             


Mgr. Silvia Tóthová - silvia.tothova@stonline.sk                                                                  personalistika, mzdy, dane a poplatky 

 

IČO:
00 328 332

DIČ:
2020961360

Slovenská sporiteľňa a.s.
Č. ú. SK26 0900 0000 005125364687
SWIFT (BIC): GIBASKBX

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 16:30
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:30 - 12:00

 

Toto webové sídlo www.jablonovnadturnou.sk spravuje Obec Jablonov nad Turňou a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:
Obec Jablonov nad Turňou

Kompetencie:
Obec Jablonov nad Turňou je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Jablonov nad Turňou je zriadeny v Rožňave.
 

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok 7:30 - 12:00


 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK