Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania


Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie emailovej adresy na doručenia oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie 25.03.2019 31.05.2019
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky 21.02.2019 20.05.2019
Miera separácie odpadov v obci za rok 2018 18.02.2019 06.03.2019
Voľby do Európskeho parlamentu - Informácie pre voliča 06.02.2019 22.02.2019
Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR 30.01.2019 10.06.2019
Zverejnenie emailovej adresy na doručenia žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 30.01.2019 10.06.2019
Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 18.01.2019 01.05.2019
Osoba určená na organizačnú a technickú prípravu volieb prezidenta SR 18.01.2019 01.05.2019
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta SLovenskej republiky v roku 2019 18.01.2019 01.05.2019
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 11.01.2019 27.04.2019
Evidencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za poľnohospodárske pozemky 10.12.2018 26.12.2018
Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska 05.12.2018 31.12.2018
O Z N Á M E N I E o vymenovaní zapisovateľky okrskovej volebnej komisie v Jablonove nad Turňou 05.09.2018 10.11.2018
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6.júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 19.07.2018 30.11.2018
Informácia - Tájékoztató 08.05.2017
O Z N Á M N I E P R E V E R E J N O S Ť Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jablonov nad Turňou na roky 2016 až 2022 “ 11.10.2016
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania 10.10.2016
Projektový zámer Akčného plánu okresu 15.06.2016
Výzva zainteresovanej verejnosti - eustream a.s. 17.01.2014
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK