Jablonov nad Turňou - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Odpady

Odpady

Harmonogram vývozu odpadov 2021

Harmonogram vývozu odpadov 2020

Harmonogram vývozu odpadov 2019

Harmonogram vývozu odpadov 2018

Harmonogram vývozu odpadov 2017

Harmonogram vývozu odpadov 2016

 

 

odpady

Na základe Vyhlášky č. 329/2018 §4 odsek 6 týmto obec Jablonov nad Turňou oznamuje, že v roku 2018 bola miera separácie v našej obci 30,29 %. 

Na základe Vyhlášky č. 329/2018 §4 odsek 6 týmto obec Jablonov nad Turňou oznamuje, že v roku 2019 bola miera separácie v našej obci 30,58 %.

Na základe Vyhlášky č. 329/2018 §4 odsek 6 týmto obec Jablonov nad Turňou oznamuje, že v roku 2020 bola miera separácie v našej obci 26,37 %.

Obec Jablonov nad Turňou oznamuje, že v roku 2021 bola miera separácie v našej obci 44,55 %. 

 

Obec Jablonov nad Turňou oznamuje, že v roku 2022 bola miera separácie v našej obci 50,85 %.

 

 

 

Obec v zmysle § 81 ods. 7 písm. j) Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení,  zverenuje údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu109a) za obdobie 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2022