Jablonov nad Turňou - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Odpady

Poplatník poplatku podľa zákona č. 582_2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

TLAČIVÁ

Odpustenie alebo zníženie paušálneho poplatku za komunálne odpady

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady - FO

Oznámenie k poplatku za komunálny odpad FO - podnikateľ, PO

Žiadosť na zníženie_odpustenie poplatku za komunálne odpady FO

Žiadosť na zníženie-zrušenie poplatku za komunálne odpady PO

 

Odpady

 

Harmonogram vývozu odpadov 2024

Harmonogram vývozu odpadov 2021

Harmonogram vývozu odpadov 2020

Harmonogram vývozu odpadov 2019

Harmonogram vývozu odpadov 2018

Harmonogram vývozu odpadov 2017

Harmonogram vývozu odpadov 2016

 

 

odpady

Na základe Vyhlášky č. 329/2018 §4 odsek 6 týmto obec Jablonov nad Turňou oznamuje, že v roku 2018 bola miera separácie v našej obci 30,29 %. 

Na základe Vyhlášky č. 329/2018 §4 odsek 6 týmto obec Jablonov nad Turňou oznamuje, že v roku 2019 bola miera separácie v našej obci 30,58 %.

Na základe Vyhlášky č. 329/2018 §4 odsek 6 týmto obec Jablonov nad Turňou oznamuje, že v roku 2020 bola miera separácie v našej obci 26,37 %.

Obec Jablonov nad Turňou oznamuje, že v roku 2021 bola miera separácie v našej obci 44,55 %. 

Obec Jablonov nad Turňou oznamuje, že v roku 2022 bola miera separácie v našej obci 50,85 %.

Obec Jablonov nad Turňou oznamuje, že v roku 2022 bola miera separácie v našej obci 52,99 %.

 

Obec v zmysle § 81 ods. 7 písm. j) Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení,  zverenuje údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu109a) za obdobie

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2023