Jablonov nad Turňou - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Škola

Školstvo

Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Tímea Hajdu
Zástupkyňa:    Mgr. Zuzana Rajcziová
Učitelia ZŠ:    Mgr. Klára Némethová
  Mgr. Tünde Bučeková
  Mgr. Andrea Dravecký Boros
  Mgr. Jamberová Sztasková Monika
  Mgr. Kristína Molnárová
  MA. Csaba Mátyus 
  Mgr. Tímea Syanyiová
  Mgr. Anett Zsigrai
  Mgr. Valéria Kovácsová
  Zuzana Vevericová 
  Noémi Halászová
  Mgr. Zoltán Vargas
  Mgr. Patrik Balázs
Vychovávateľky MŠ: Veronak Poľák 
   Perla Sztraková

 


Kontakt:
web: http://zsjablonov.edupage.org 
e-mail: zsjablonov@gmail.com

riaditeľ ZŠ: 0917 416 044
tel.: +421 58 7961116