Kamerový systém

ÚZEMIE OBCE JE NEPRETRŽITE MONITOROVANÉ KAMEROVÝM SYSTÉMOM ZO ZÁZNAMOM.

kamerový systém

A KÖZSÉG TERÜLETE ÁLLANDÓ KAMERA RENDSZER MEGFIGYELÉSE ALATT ÁLL.

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak

Aktuálne počasie

dnes, utorok 18. 6. 2024
takmer jasno 27 °C 16 °C
streda 19. 6. oblačno 29/17 °C
štvrtok 20. 6. slabý dážď 28/17 °C
piatok 21. 6. slabý dážď 29/17 °C

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka obce?

Celkom hlasov:
4637
Hlasovanie začalo:
7. 12. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2023

VZN č. 1_2023 o miestnych daniach na území obce Jablonov nad Turňou

VZN č. 2_2023 o miestnom poplatku za kom. odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonov nad Turňou 

VZN č. 3_2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonov nad Turňou

VZN č. 4_2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Jablonov nad Turňou

 

2022

VZN č. 1_2022 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom obce Jablonov nad Turňou

VZN č. 2_2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Jablonov nad Turňou

2021

VZN č. 1_2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Jablonov nad Turňou

VZN 2_2021 ktorým sa mení a doplňa VZN č. 2_2019 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných obecných bytoch a o hospodárení s nimi

VZN č. 3_2021 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZN č. 4_2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy obce Jablonov nad Turňou

2020

VZN č. 1_2020 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Jablonov nad Turňou

VZN č. 2_2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jablonov nad Turňou

VZN č. 3_2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Jablonov nad Turňou

VZN č. 4_2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7_2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonov nad Turňou

VZN č. 5_2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3_2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonov nad Turňou

2019

VZN č. 1_2019 o poskytovaní soc. služieb, úhradách, spôsobe a platenia úhrad obcou JNT

VZN č. 2_2019 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných obecných bytoch a o hospodárení s nimi

VZN č. 3_2019 o nakladaní s KO a s DSO na území obce Jablonov nad Turňou

VZN č. 4_2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Jablonov nad Turňou

VZN č. 5_2019 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJVZN č. 6_2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ

VZN č. 6_2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ

VZN č. 7_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

2018

VZN č. 1_2018 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jablonov nad Turňou.

VZN č. 2_2018 ktorým sa zrušuje VZN č. 2_2012 o chove včiel na území obce Jablonov nad TurňouVZN č. 3_2018 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Jablonov nad Turňou

VZN č. 3_2018 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Jablonov nad Turňou

VZN č. 4_2018 o ochrane ovzdušia

VZN č. 5_2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2019 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Jablonov nad Turňou

2017

VZN č. 1_2017 o ochrane verejného poriadku

VZN č. 2_2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č. 3_2017 o určení výšky dotácie na prevádzky a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení na rok 2018

Dodatok č. 1 k VZN č. 7_2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO

 

2016

VZN č. 1_2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce

VZN č. 2_2016 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na dieťa

VZN č. 2_2016 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na dieťa

 

Všeobecne záväzné nariadenia

Název

Datum vyvěšení

Poznámka

VZN č. 10 o zápise dieťaťa do ZŠ

 

30. 11. 2015

 

 

VZN č. 8-2015 o financovaní MŠ a školských zariadení na území obce

 

26. 11. 2015

 

 

VZN č. 7-2015 o miestnych danich a poplatkoch

 

26. 11. 2015

 

 

VZN 7/2015 o záväznej časti Územného plánu obce.

 

5. 11. 2015  

VZN 6/2015 o príspevku v školskom klube detí

 

30. 6. 2015

 

 

VZN 5/2015 o úhradách v školskej jedálni

 

30. 6. 2015

 

 

VZN 4/2015 o prispevku v materskej skole

 

30. 6. 2015  

VZN 3/2015 o zápise dieťaťa do ZŠ

 

30. 6. 2015

 

 

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a poplatkoch

 

15. 12. 2014

 

 

VZN č. 3/2014 o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce Jablonov nad Turňou v roku 2015

 

27. 11. 2014  

VZN č. 4/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky

rozložiteľných ...

2. 1. 2015

 

 

VZN - územný plán

 

29. 12. 2014

 

 

VZN o chove a držaní psov

 

28. 1. 2014

 

 

VZN o povinnosti vypracovať povodňové plámy

 

27. 11. 2013

 

 

VZN o miestnom referende

 

18. 2. 2013

 

 

VZN o súpisných číslach 2013

 

12. 2. 2013

 

 

VZN o dotáciách 2013

 

12. 2. 2013

 

 

VZN o čistote 2013

 

12. 2. 2013

 

 

VZN o ovzduší 2013

 

12. 2. 2013  

VZN trhový poriadok

 

12. 2. 2013

 

 

VZN o parkovaní 2013

 

12. 2. 2013

 

 

VZN o zakázaní a obmedzení určitých činnosti

 

12. 2. 2013

 

 

VZN energokoncepcia obce

 

12. 2. 2013

 

 

VZN o verejnom poriadku

 

12. 12. 2011